Google Chrome 1.6.0.102

Google Chrome 1.6.0.102

Google Inc. – Freeware – Android iPhone Windows Mac
ra khỏi 1551 phiếu
4 Stars User Rating
An toàn duyệt web Google Chrome sẽ cảnh báo bạn nếu bạn đang về để truy cập bị nghi ngờ lừa đảo, phần mềm độc hại hoặc trang web không an toàn nếu không. Kỹ thuật tiêu đề: Google Chrome 15.0.865.0 Beta tên tập tin: chrome_installer.exe kích thước tập tin: 22.41MB (23,500,344 byte) yêu cầu: Windows XP / 2003 / Vista / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows7 64

Tổng quan

Google Chrome là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Google Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 297.854 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Google Chrome là 67.0.3396.99 , phát hành vào ngày 26/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 67.0.3396.99 , được sử dụng bởi 59 % trong tất cả các cài đặt.

Google Chrome đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iPhone/Windows/Mac.

Người sử dụng của Google Chrome đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Google Chrome!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 297.854 UpdateStar có Google Chrome cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản